THE OCEAN YOUNG 2022


15. september
2022

For første gang lanserer vi

THE OCEAN YOUNG

Studenter fra Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, NHH og andre relevante institusjoner, er invitert til å delta på den splitter nye konferansen – THE OCEAN YOUNG!

 

Konferansen vil gi deg en oppdatering fra de ulike havnæringene og presentere konkrete muligheter og karriereveier, hva industri og næringsliv ser behov for de kommende årene, samt vise muligheter innen entreprenørskap og veier til en karriere innen forskning og utdanning. Det vil være et eget expo-område hvor du kan møte kommende arbeidsgivere fra industri, akademia og forskningsinstitusjoner.

Arrangementet passer for studenter innen havteknologi, energiteknologi, havbruk og sjømat, fiskehelse, data/informatikk, automasjon og elektro, maskin og marin, fysikk og teknologi, dyphavsgeologi, økonomi/finans og juss.
Konferansen vil være på Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad. Det vil være sosialisering og servering på Kronbar etter konferansen.

Det vil også være mulig å følge programmet digitalt, velg digital billett i registreringen..

 

Arrangører: Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, VIS, Bergen Kommune, Havforskningsinstituttet, NORCE, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og DNB.

Har du en lidenskap for havet? Hold av datoen 15. september!

Liste med deltakende bedrifter legges ut mandag 5. september.

 

Bakgrunn

THE OCEAN er en arena for nye oppdagelser, forbindelser og samarbeid på tvers av de ulike havnæringene, og på tvers av næringsliv og akademia, som skal bidra til å styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser.

THE OCEAN ble første gang arrangert i 2019, og har selv med utfordringene rundt covid, med digitale og hybride arrangement i 2020 og 2021, etablert seg som en svært viktig møteplass for havnæringene. I styringsgruppens strategiworkshop høsten 2021 kom det frem at en av de største utfordringene havnæringene har de kommende årene – i arbeidet med å nå klimamålene og bærekraftig vekst – ligger i å sikre kunnskap og kompetanse hos de ansatte.

STUDENT SIKRE DIN BILLETT I DAG!

STUDENT SIKRE DIN BILLETT I DAG!

Invitasjon til næringslivet

THE OCEAN er en arena for nye oppdagelser, forbindelser og samarbeid på tvers av de ulike havnæringene, og på tvers av næringsliv og akademia, som skal bidra til å styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser.

I region har vi de fremste miljøene for hav-relatert industriutvikling, teknologiutvikling og forskning. For å kunne bidra til den nødvendige transformasjonen for havet, fortsatt verdiskapning og nå FNs bærekraftsmål, vil samarbeid mellom de ulike bransjene bli uvurderlig i det neste tiåret. Målsetning er at vi sammen skal styrke havøkonomien gjennom bærekraftig bruk av havets ressurser. OECD spår en dobling av havnæringene og Norge vil ta sin del av den globale veksten. Men; «A healthy ocean is a wealthy ocean», og bærekraftig utvikling og bruk av havets ressurser er en forutsetning for denne veksten. Dette krever omstilling og samarbeid på tvers av næringene.

I 2022 vil THE OCEAN ha fokus på kunnskaps- og kompetansebehovet innen fremtidens verdiskapning i havrelaterte næringer; marin, maritim og energi. Arrangementet, THE OCEAN YOUNG, vil primært rette seg mot studenter.
Vi ønsker å invitere partnere og selskaper til å delta. Som deltakende bedrift får man mulighet til å komme i kontakt og nå ut til fremtidige arbeidstakere i expo, med innlegg og på mingle-arrangement.

Påmeldingsfrist for bedrifter er 30. august!

Interessert i å delta? Ta kontakt på post@theocean.no for mer informasjon

Subscribe to our newsletter